درباره ما

تیم جی ولت در زمستان 97 تصمیم گرفت تا کاری بزرگ و متفاوت را آغاز کند.

ایده ای که مدت ها بر روی آن فکر و برنامه ریزی شده بود اما به دلیل مشکلات و ابهانات موجود، و همچنین آماده نبودن بازار به تاخیر افتاده بود.

دوست دارم با خبر باشم

قبل از دیگران با خبر شوید

ایمیل خود را برای اطلاع از اخبار وارد کنید قبل از بقیه با خبر شود